Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice
PDF

Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice

Pridané 10. 5. 2022

Popis

Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné k...

Odoberajte novinky z knižnice