MestskáKnižnica
vBratislave

Nariadenie EÚ Parlamentu a Rady EÚ 2016/679

1 MBPDF

Popis

Z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Kategória
Predpisy a smernice
Pridané
1. 3. 2022

Odoberajte novinky z knižnice