MestskáKnižnica
vBratislave

Kontakty

Korešpondenčná adresa

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16 814 79 Bratislava 1

E-mail: info@mestskakniznica.sk Žiadosti o informácie, podnety a sťažnosti: bratislava@mestskakniznica.sk Protikorupčné info: info@mestskakniznica.sk Infolinka s online prepisom

mkb-online-prepis.png

Fakturačné údaje

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16 814 79 Bratislava 1

IČO: 00179736 DIČ: 2020801750 Číslo účtu: 4020888682/7500 IBAN: SK53 7500 0000 0040 2088 8682 Grantový účet: SK93 7500 0000 0040 2088 8738 Nie sme platcami DPH

Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL): SK-2KACMA03954

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Laurinská 5, 811 01 Bratislava Tel.: 02/544 31 316 E-mail: vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk studovna.krasna@mestskakniznica.sk

Vedúca úseku: Dana Čelková Tel.: 02/544 31 316 E-mail: dana.celkova@mestskakniznica.sk

Úsek náučnej literatúry

Vrátnica tel.: 02/20 30 10 11

Oddelenie odbornej literatúry

Klariská 16, 814 79 Bratislava Tel.: 02/20 30 10 25 E-mail: vypozicky.odborna@mestskakniznica.sk studovna.odborna@mestskakniznica.sk

Vedúca oddelenia: Mgr. Miroslava Porubská tel.: 02/20 30 10 16 E-mail: miroslava.porubska@mestskakniznica.sk

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Klariská 16, 814 79 Bratislava Tel.: 02/20 30 10 24

Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Katarína Marinová E-mail: nevidiaci@mestskakniznica.sk

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

Kapucínska 1, 811 03 Bratislava Tel.: 02/20 30 10 44 E-mail: vypozicky.hudobna@mestskakniznica.sk studovna.hudobna@mestskakniznica.sk artoteka@mestskakniznica.sk

Vedúca oddelenia: Renáta Tóthová E-mail: renata.tothova@mestskakniznica.sk

Úsek literatúry pre deti a mládež

Kapucínska 3, 811 03 Bratislava Tel.: 02/20 30 10 35 E-mail: vypozicky.detska@mestskakniznica.sk

Vedúca úseku: Mgr. Miroslava Joríková Tel.: +421 904 106 794 E-mail: miroslava.jorikova@mestskakniznica.sk

Vzdelávanie, podujatia: Mgr. Miroslava Joríková Tel.: +421 904 106 794 E-mail: miroslava.jorikova@mestskakniznica.sk

Úsek riaditeľa

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16 814 79 Bratislava 1 vrátnica tel.: 02/20 30 10 11 E-mail: bratislava@mestskakniznica.sk

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Štefek Tel.: 02/20 30 10 28 , +421 948 424 144 E-mail: tomas.stefek@mestskakniznica.sk

Sekretariát: Beata Hileková Tel.: 02/20 30 10 18 E-mail: bratislava@mestskakniznica.sk

Námestníčka pre hlavnú činnosť: Renáta Tóthová Tel.: 02/20 30 10 44 E-mail: renata.tothova@mestskakniznica.sk

Referát personálnych vecí: Dana Rychlá Tel.: 02/20 30 10 19 E-mail: dana.rychla@mestskakniznica.sk

Dramaturgia: Mgr. art. Ivo Dobrovodský Tel.: +421 902 985 803 E-mail: ivo.dobrovodsky@mestskakniznica.sk

PR : Mgr. Eva Lavríková Tel.: +421 904 540 347 E-mail: eva.lavrikova@mestskakniznica.sk

Koordinátorka vzdelávania: Petra Šebová Tel.: +421 904 434 501 E-mail: petra.sebova@mestskakniznica.sk

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Vedúca úseku: Ing. Viera Michalcová Tel.: 02/20 30 10 21 E-mail: viera.michalcova@mestskakniznica.sk

Správca budov: Karol Glončák E-mail: karol.gloncak@mestskakniznica.sk

Úsek služieb - koordinácia služieb

Vedúca úseku: Mgr. Helena Mlejová Tel.: 02/20 30 10 15 E-mail: helena.mlejova@mestskakniznica.sk

Metodika a služby knižniciam: Mgr. Eva Šulajová Tel.: 02/20 30 10 15 E-mail: eva.sulajova@mestskakniznica.sk

Automatizácia a digitálne služby: Mgr. Veronika Meluš Krausová Tel.: 02/20 30 10 15 E-mail: veronika.melus.krausova@mestskakniznica.sk

Informačné technológie: Bc. Yuri Gudkov Tel.: 02/20 30 10 20 E-mail: yuri.gudkov@mestskakniznica.sk

Úsek fondov

Kapucínska 3, 811 03 Bratislava

Vedúca úseku, námestníčka pre hlavnú činnosť: Mgr. Ivana Pisklová Tel.: 02/20 30 10 31 E-mail: ivana.pisklova@mestskakniznica.sk

Knihárska dielňa

Klariská 16, 814 79 Bratislava

Zodpovedná pracovníčka: Eva Zboniaková Tel.: 02/20 30 10 12 E-mail: dielna@mestskakniznica.sk diplomovky@mestskakniznica.sk

Letná čitáreň U červeného raka

Michalská 26, 811 03 Bratislava

Tel.: [+421 911 964 038](tel:+421 911 964 038) E-mail: vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk

Odoberajte novinky z knižnice