MestskáKnižnica
vBratislave

Verejné knižnice a metodika

Mestská knižnica v Bratislave na základe uzavretia zmlúv o spolupráci s miestnymi knižnicami ponúka bezplatnú registráciu a využívanie služieb všetkým riadne registrovaným používateľom a používateľkám knižníc vymenovaných mestských častí.

Spolupráca s miestnymi verejnými knižnicami

Mestská knižnica v Bratislave na základe uzavretia zmlúv o spolupráci s miestnymi knižnicami ponúka bezplatnú registráciu a využívanie služieb všetkým riadne registrovaným používateľom a používateľkám knižníc vymenovaných mestských častí:

Miestna knižnica Karlova Ves, Istra Centrum – Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Záhorská Bystrica, Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave, Miestna knižnica Lamač.

Verejné knižnice v Bratislave

Adresár verejných knižníc v Bratislave 2023

Sieť verejných knižníc v Bratislave tvorí 17 knižníc a ich 23 pobočiek, z toho je 1 regionálna knižnica, 4 knižnice s právnou subjektivitou s funkciou mestskej knižnice, 7 obecných knižníc s profesionálnym zamestnancom bez právnej subjektivity, v ktorých má knihovník pracovný úväzok aspoň 0,5 úväzku a 5 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom bez právnej subjektivity, v ktorých knihovník pracuje na nižší ako polovičný pracovný úväzok:

Metodická činnosť a koordinácia spolupráce Mestskej knižnice v Bratislave smerom k bratislavským verejným knižniciam sa zameriava na:

  • analýzu a hodnotenie rozvoja verejných knižníc v Bratislave,
  • organizáciu odborných podujatí pre pracovníkov a pracovníčky verejných knižníc v Bratislave a Bratislavskom kraji,
  • spoločné aktivity v organizácii čitateľských súťaží a kultúrno-výchovných podujatí,
  • spracovanie spoločných projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov a v oblasti elektronizácie knižníc,
  • odbornú a poradenskú službu, poskytovanie metodických konzultácií.

Online katalógy bratislavských verejných knižníc

Online katalógy prevádzkujú prostredníctvom vlastnej webovej stránky regionálna a všetky mestské knižnice:

Odoberajte novinky z knižnice