MestskáKnižnica
vBratislave

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa

Tomáš Štefekriaditeľ
Beata Hilekovásekretariát
Dana Rychláreferentka personálnych vecí
Eva LavríkováPR
Ivo Dobrovodskýdramaturg podujatí

Úsek tvorby knižničného fondu

Ivana Pisklovávedúca
Adriana Môciková
Libuša Puškárová
Ingrid Puškášová

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Viera Michalcovávedúca
Gyöngyike Kisová pokladníčka
Alexander Godek údržbár
Dušan Besedaúdržbár
Karol Glončáksprávca budov
Alexander Sidó knihár
Eva Zboniaková knihárka

Úsek služieb - koordinácia služieb

Helena Mlejovávedúca
Veronika Meluš KrausováAutomatizácia a digitálne služby
Bc. Yuri GudkovInformačné technológie
Eva ŠulajováMetodika a služby knižniciam

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Dana Čelkovávedúca
Gabriela Dostalíková
Barbora Ivanová
Lucia Kloknerová
Vojtech Kövesdi
Elena Noppová
Kristína Rovňáková
Mária Sýkorová
Denisa Škultétyová
Monika Töröková
Dana Úradníčková

Úsek literatúry pre deti a mládež

Boris Fedorovič
Natália Janoviaková
Miroslava Joríkovávedúca a vzdelávanie, podujatia
Lenka Pállová
Mária Puškášová

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry
Miroslava Porubskávedúca
Krystyna Kubiš
Miroslava Kyselová
Zuzana Pallaghyová
Romana Žambochová
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Katarína Marinová
Informátori
Katarína Volekováinformátorka
Marián Lieskovecinformátor
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Renáta Tóthovávedúca, štatutárna zástupkyňa
Peter Chrenko
Žaneta Kováčiková
Eleonóra Kubíková
Mária Oladipo

Odoberajte novinky z knižnice