Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa

Tomáš Štefekriaditeľ
Marta Markováštatutárna zástupkyňa
Beata Hilekovásekretariát
Yuri Gudkovinformatik
Dana Rychláreferentka personálnych vecí
Peter KucharčíkPR manažér
Eva Lavríkovávzdelávanie, podujatia

Úsek tvorby knižničného fondu

Marta Markovávedúca
Adriana Môciková
Libuša Puškárová
Ingrid Puškášová

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Viera Michalcovávedúca
Gyöngyike Kisová pokladníčka
Alexander Godek údržbár
Dušan Besedaúdržbár
Karol Glončáksprávca budov

Úsek metodiky a koordinácie

Eva Šulajovávedúca
Helena Mlejovákoordinátorka elektronizácie a automatizácie
Ivo Dobrovodskýdramaturg podujatí
Veronika Meluš Krausová
Alexander Sidóknihár
Eva Zboniakováknihárka

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Dana Čelkovávedúca
Gabriela Dostalíková
Barbora Ivanová
Lucia Kloknerová
Vojtech Kövesdi
Elena Noppová
Kristína Rovňáková
Mária Sýkorová
Denisa Škultétyová
Monika Töröková
Dana Úradníčková

Úsek literatúry pre deti a mládež

Ivana Pisklovávedúca
Boris Fedorovič
Natália Janoviaková
Miroslava Joríkovávzdelávanie, podujatia
Lenka Pállová
Mária Puškášová

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry
Miroslava Porubskávedúca
Gabriela Dzurčaninová
Krystyna Kubiš
Miroslava Kyselová
Zuzana Pallaghyová
Veronika Sotelová
Romana Žambochová
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Veronika Bátovská
Informátori
Katarína Volekováinformátorka
Marián Lieskovecinformátor
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Renáta Tóthovávedúca
Peter Chrenko
Žaneta Kováčiková
Eleonóra Kubíková
Mária Oladipo

Odoberajte novinky z knižnice