Organizačná štruktúra

Vedenie

Tomáš Štefekriaditeľ
Beata Hilekovásekretariát

Úsek tvorby knižničného fondu

Marta Markovávedúca, zástupkyňa riaditeľa
Adriana Môciková
Libuša Puškárová
Ingrid Puškášová

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Viera Michalcovávedúca
Dana Rychláreferentka personálnych vecí
Gyöngyike Kisovápokladníčka
Michal Beňoinformatik
Alexander Godekúdržbár
Dušan Besedaúdržbár

Úsek metodiky a koordinácie

Eva Šulajovávedúca
Helena Mlejovákoordinátorka elektronizácie a automatizácie
Zuzana Liptákováprojektová a komunitná manažérka
Ivo Dobrovodskýdramaturg podujatí
Michaela KučováPR manažérka
Alexander Sidóknihár
Eva Zboniakováknihárka

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Dana Čelkovávedúca
Gabriela Dostalíková
Boris Fedorovič
Barbora Ivanová
Lucia Kloknerová
Elena Noppová
Kristína Rovňáková
Mária Sýkorová
Monika Töröková
Soňa Tvrdoňová
Dana Úradníčková

Úsek literatúry pre deti a mládež

Ivana Pisklovávedúca
Anna Ďurišíková
Miroslava Joríková
Veronika Meluš Krausová
Mária Puškášová
Zdenka Václavíková
Natália Zajačiková

Úsek naučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry
Miroslava Porubskávedúca
Elena Becková
Martina Dudová
Krystyna Kubiš
Zuzana Pallaghyová
Katarína Sithová Stefaniová
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Veronika Farbová
Informátori
Katarína Volekováinformátorka
Marián Lieskovecinformátor
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Renáta Tóthovávedúca
Peter Chrenko
Miloš Haverla
Eleonóra Kubíková

Odoberajte novinky z knižnice