Zažite

Navštívte podujatia v knižnici a využite jej priestory aj pre svoje vlastné nápady a projekty.

Podujatia

VIAC

Workshop: Pripravte sa na pohovor

Čítanie na zastávke: Príbehy z lúk a mokradí

Generovanie textu s umelou inteligenciou

Beseda o knihe Deti z fary

Aktuality

VIAC

Otváracie hodiny počas júla a augusta

Výsledky súťaže Bratislava, moje mesto 2022

Čitáreň u červeného raka nahradí letná čitáreň na Klariskej

Mestská knižnica v Bratislave: Odpočet 2021

Odoberajte novinky z knižnice