MestskáKnižnica
vBratislave

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 v podmienkach Mestskej knižnice v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) vydala internú smernicu Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v podmienkach Mestskej knižnice v Bratislave, ktorá nadobudla účinnosť 25. 05. 2018.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v Mestskej knižnici v Bratislave zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk .

Viac informácií si môžete prečítať na: www.eurotrading.sk/zo

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.

Odoberajte novinky z knižnice