MestskáKnižnica
vBratislave

Vízia

Sme verejným miestom, ktoré chce byť užitočné ľuďom v ich rôznych životných situáciách.

Chceme byť priestorom pre odpočinok, učenie, poznávanie, prácu, tvorbu a stretávanie sa a poskytovať k tomu potrebné informácie, poradenstvo, priestor a nástroje. Chceme byť miestom, ktoré je prístupné, bezpečné, priateľské a dostupné pre každého.

Ľuďom a komunitám chceme vytvárať podmienky a dodávať odvahu k tvoreniu, rastu a aktívnemu občianstvu. Chceme zameriavať pozornosť na aktuálne témy mesta i spoločnosti a prispievať tým ku kvalitnejšiemu spolužitiu a lepšej orientácii ľudí v tom, čo sa deje okolo nás.

Chceme byť otvorenou scénou kultúry a vzdelávania, prinášať zaujímavý program aj byť priestorom pre vlastné aktivity každého, kto súznie s dôležitosťou vzájomného rešpektu, diskusie, solidarity a zodpovednosti za zlepšovanie miesta a sveta, v ktorom žijeme. Staňte sa súčasťou toho, čo sa v knižnici deje.

Ponúkame pokojný priestor na sústredenie sa či oddych aj miesto na spoluprácu a tímové aktivity. Poskytujeme základné technické vybavenie, umelecké pomôcky a hudobné nástroje. Prinášame stretnutia s osobnosťami kultúry a vedy, organizujeme čitateľské kluby, tvorivé dielne, jazykové stretnutia. Nájdete u nás aj burzy a swapy, jogu, poradenstvo k technológiám, historické exkurzie, filmové workshopy či mladé nezávislé divadlo. Vítame dobré nápady, spoločnú tvorbu, vzájomnú výmenu a podporu.

Sme knižnica, miesto umenia, literatúry, informácií, čítania, príbehov, zážitkov, neustáleho učenia sa a objavovania počas celého života. Veríme, že zvedavosť, ohľaduplnosť a empatia sú vlastnosti, ktoré každému pomáhajú k lepšiemu uplatneniu sa a prispievajú k lepšej budúcnosti nás všetkých.

Odoberajte novinky z knižnice