MestskáKnižnica
vBratislave

Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

38,9 kBPDF
Kategória
Predpisy a smernice
Pridané
10. 5. 2022

Odoberajte novinky z knižnice