MestskáKnižnica
vBratislave

Vydajte sa do sveta literatúry s Knihoplavcami

Pridané 4. 3. 2022
Vydajte sa do sveta literatúry s Knihoplavcami

Knihoplavci vás prevedú rozprávkovými príbehmi prostredníctvom dramatizovaného čítania. Pravidelne prinášajú atmosférické čítanie príbehov z celého sveta v spojení s tradičnou hudbou a krátkymi edukačnými vstupmi. Predstavujú spoluprácu knižnice s Literárno-dramatickým odborom ZUŠ Exnárova 6 a ich cieľom je podporiť čitateľskú gramotnosť a všeobecný rozhľad detí so zreteľom na kultúrno-historické reálie národov z celého sveta.

Žiaci literárno-dramatického odboru čítajú mladším deťom rozprávky na vybranú tému, v duchu ktorej sa nesie celé podujatie. Jednotlivými vydaniami sprevádzajú herec a pedagóg Martin Varínsky a historička Miroslava Joríková. Medzi príbehmi divákom približujú reálie viažuce sa k téme, aby si utvorili ucelený obraz o danej kultúre, tradíciách i histórii prostredia, z ktorého rozprávky pochádzajú. Po čítaní deti absolvujú kvíz, prostredníctvom ktorého si overia, čo všetko sa na podujatí naučili. Celé podujatie je sprevádzané tradičnou hudbou, ktorá umocňuje atmosféru a prenesie divákov priamo do príbehov.

Okrem podujatí Knihoplavci vytvorili aj online čítania , ktoré môžete sledovať na Facebooku alebo Instagrame . Pripravili aj Knihoplaveckú výzvu, v ktorej deti prostredníctvom domácich videorecenzií hodnotia svoje obľúbené knihy a predstavujú ich svojim rovesníkom. V ďalšej výzve Miesta môjho mesta deti predstavovali historické miesta v Bratislave či Nitre, ku ktorým sa viaže legenda alebo povesť.

Knihoplavci pripravili aj sériu Nezbedníčkovia , v ktorej samy deti vytvorili marionety, vymysleli a napísali príbehy a natočili ich ako krátke bábkové filmy.

Bola táto stránka užitočná?

Odoberajte novinky z knižnice