MestskáKnižnica
vBratislave

Vyhlásenie výsledkov súťaže Bratislava, moje mesto

Mestská knižnica v Bratislave vyhodnotila 12. ročník súťaže Bratislava, moje mesto. Tvorivej súťaže sa zúčastnilo viac ako 300 detí z celej Bratislavy a okolia. Na slávnostnom odovzdaní cien 31. 5. 2023 bolo ocenených 22 autorov a autoriek v troch vekových kategóriách.

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností rôznymi umeleckými formami, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách 6 - 8 rokov, 9 - 11 rokov a 12 - 15 rokov. Účastníci si mohli vybrať umeleckú formu svojho príspevku - výtvarné dielo, literárne dielo, komiks, audiovizuálne dielo. Na výber mali z troch tém, ktoré sa každoročne menia. Tentokrát deti tvorili na témy: Bratislavská džungľa, Moje obľúbené miesto na čítanie, Fantastické tvory v Bratislave.

Deti prejavili výnimočnú dávku fantázie a umeleckých zručností. Aj preto sa pri hodnotení všetkých prác prihliadalo nie len na formu a techniku, ale aj na individuálne uchopenie témy, myšlienku, príbeh a v neposlednom rade na originalitu diela. Najviac prác bolo prihlásených v kategórii výtvarné dielo, s literárnymi prácami sa zapojili hlavne starší žiaci. Celkovo bolo ocenených 22 detí:

LITERÁRNE PRÁCE

kategória 9 – 11 rokov

 1. miesto – Alexandra Vargicová
 2. miesto – Eliška Matulová
 3. miesto – Ema Mikletičová

kategória 12 – 15 rokov

 1. miesto - Zuzana Pavlíková
 2. miesto – Hana Dubeková
 3. miesto – Tadeáš Hanigovský

KOMIKS

 1. miesto – Svetozár Vajdiak
 2. miesto – Samuel Malone
 3. miesto – Michal Franc

AUDIOVIZUÁLNE DIELO

 1. miesto – Matúš Klčo

VÝTVARNÉ DIELA

kategória 6 – 8 rokov

 1. miesto – Kristína Česáková
 2. miesto – Milica Szoldová
 3. miesto – Michal Podkonický

kategória 9 – 11 rokov

 1. miesto – Bibiana Dudláková
 2. miesto – Sofia Skácelová
 3. miesto – Carlotta Serra

kategória 12 – 15 rokov

 1. miesto - Dorota Ťupeková, Lea Dudláková
 2. miesto - Lucia Gajdošová, Silvia Kamenárová
 3. miesto - Eliška Tóthová, Rebeka Slezáková

Na slávnostné vyhodnotenie súťaže v Letnej čitárni U červeného raka prišli všetky ocenené deti v sprievode rodičov, priateľov a učiteľov. Podujatie otvorila Miroslava Joríková z Mestskej knižnice v Bratislave a sprevádzal ním moderátor Martin Vanek. Víťazi získali diplomy a vecné ceny ako napríklad knihy či maliarske potreby, ktoré do súťaže darovali partneri (Albatros Media Slovakia s.r.o., Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Vydavateľstvo BRAK). Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť aj do ďalšieho ročníka súťaže, ktorý bude vyhlásený začiatkom budúceho roka.

Odoberajte novinky z knižnice