MestskáKnižnica
vBratislave

Zapojte sa do Knižnej výzvy!

Na rok 2023 sme si v Mestskej knižnici zvolili zastrešujúcu dramaturgickú líniu zameranú na spolupatričnosť. Chceme jasne ukázať, že knižnica je hodnotovo nastavená inštitúcia, otvorená pre všetkých. Nechceme zatvárať oči pred ťažkými témami, práve naopak – chceme šíriť povedomie o znevýhodnených skupinách obyvateľstva a prepájať tieto témy s knižným svetom.

Preto sme pripravili Knižnú výzvu – každý mesiac zverejníme jednu nosnú tému, ku ktorej zorganizujeme podujatia a aktivity na sociálnych sieťach. Môžu nám v tom ambasádori a ambasádorky priamo z knižnice, ale aj zo spriatelených organizácií, ktoré sa venujú znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Na prvú polovicu roka sme si zvolili témy: domov, vojna, rovnoprávnosť, duševné zdravie, láska a zdravie.

Pripojte sa aj vy, sledujte #kniznavyzvazkniznice na sociálnych sieťach, inšpirujte sa knižnými tipmi na aktuálne témy a príďte sa pozrieť na naše podujatia . Budeme sa tešiť!

Odoberajte novinky z knižnice