Event details
 • 
Diskusia
Literatúra

Spoznaj suseda: Beseda s ukrajinskou poetkou Darynou Gladun

30. 8. 2022, 16:00 - 17:00
Popis

Aké nové významy dnes nadobúdajú slová? Pozývame vás na besedu s Darynou Gladun – poetkou, performerkou, výskumníčkou a prekladateľkou z Buče. Porozprávame sa o jej tvorbe, skúmaní migrantskej poézie, ale aj o tom, ako sa transformuje ukrajinská poézia a čo všetko vie priniesť slovenskému publiku. Na podujatí prvýkrát zaznejú básne Daryny Gladun v slovenskom preklade. Moderuje Michal Tallo.

Podujatie sa uskutoční v ukrajinskom jazyku s prekladom do slovenčiny a otvorí sériu besied s ukrajinskými autormi a autorkami.

Podujatie je súčasťou projektu Čítajme súčasnú literatúru, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Яких значень набувають слова сьогодні?

Запрошуємо вас на бесіду з Дариною Гладун - поеткою, перформеркою, дослідницею та перекладачкою з Бучі. Ми поговоримо про її творчість, дослідження мігрантської поезії, а також про те, як трансформується українська поезія і що вона може принести словацькій публіці.

На заході вперше звучатиме поезія Дарини Гладун у словацькому перекладі.

Модерує Міхал Талло.

Подія відбудеться українською мовою з перекладом на словацьку і відкриє серію заходів з українськими авторами та авторками.

Захід є частиною проєкту «Читаймо сучасну літературу», який підтримав Братиславський край.

Detaily
30. 8. 2022, 16:00 - 17:00
Letná čitáreň Klariská, Klariská 16
Bezplatný vstup

Odoberajte novinky z knižnice