MestskáKnižnica
vBratislave
Obrázok podujatia
Pre deti

Bratislava, moje mesto - súťaž pre deti

15. 1. 28. 4. 2023, 9:00 19:00
Popis

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje 12. ročník súťaže literárnej, výtvarnej a video tvorby. Školáci a školáčky si vyberú jednu z troch tém a vytvoria výtvarné dielo ľubovoľnou technikou, napíšu poviedku či báseň, nakreslia komiks alebo natočia na danú tému krátke video. Súťaž prebieha od 15. 1. do 28. 4. 2023.

Témy

Bratislavská džungľa - Čo si predstavíte, keď sa povie - mestská džungľa? Vidíte mesto prepletené starými stromami, vzduchom sa nesie spev vtákov a škrekot exotických zvierat? Alebo je pre vás bratislavská džungľa miestom, kde sa musíte pretĺkať, bojovať s povinnosťami, mestskou dopravou a rozhnevanými ľuďmi? Ukážte nám vašu predstavu bratislavskej džungle!

Moje obľúbené miesto na čítanie - Nie je jednoduché vybrať si správne miesto na čítanie. Pre niekoho je to jabloň v dedkovej záhrade, lavička v zabudnutom kúte parku a iný zas rád číta v knižnici. Čítate v autobuse plnom ľudí, alebo sa radšej ukryjete pod perinu a vstúpite do príbehu len pri svetle baterky? Čím to je, že práve toto miesto je pre vás to pravé?

Fantastické tvory v Bratislave - Kráčate Bratislavou a ponad hlavu vám preletí drak. Vám to však vôbec nepripadá zvláštne, pretože z Dunaja vám mávajú morské panny a dnes ráno ste viedli intelektuálnu rozpravu s lúčnym koníkom sediacim na maminých muškátoch. Aké by to bolo, keby do nášho mesta vstúpili tie najfantastickejšie tvory, aké si len dokážete predstaviť?

Umelecké formy

  • výtvarné dielo - maľba, kresba, koláž, plastika... (okrem fotografie)
  • literárne dielo - próza alebo poézia (maximálny rozsah - štyri A4)
  • komiks - kreslený alebo fotokomiks
  • video - na šírku (maximálny rozsah - 10 minút)

Súťažné kategórie

  1. 6 - 8 rokov

  2. 9 - 11 rokov

  3. 12 - 15 rokov

Pravidlá súťaže: Pre zaradenie do súťaže je potrené k dielu vyplniť prihlášku a podpísaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov (ak sú súčasťou audiovizuálneho diela aj iné deti, je potrebné, aby ich zákonní zástupcovia vyjadrili súhlas s tým, že ich deti sú zachytené na videu)

Súťažné práce odovzdajte do 28. apríla 2023:

– osobne na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1)

– poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava

– alebo elektronicky na adresu: miroslava.jorikova@mestskakniznica.sk

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať 31. mája 2023. Čas a miesto budú upresnené. O víťazných prácach rozhodne porota pre literárne, výtvarné a audiovizuálne diela. Ich autori a autorky budú ocenení.

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v rôznymi umeleckými formami, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.

Detaily
15. 1. 28. 4. 2023, 9:00 19:00
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Bezplatný vstup

Ostatné podujatia

VŠETKY UDALOSTI
Obrázok podujatia
Mesačný prehľad

MARCOVÉ podujatia

4. 28. 3. 2024, 0:00
Obrázok podujatia
Workshop

Lúštime hlavolamy

4. 3. 2024, 17:00 18:00
Hudobné štúdio
Obrázok podujatia
Pre deti

Bratislava, moje mesto - súťaž pre deti

5. 3. 30. 4. 2024, 0:00

Odoberajte novinky z knižnice