MestskáKnižnica
vBratislave
Obrázok podujatia
Pre deti

Bratislava, moje mesto - súťaž pre deti

5. 3. 30. 4. 2024, 0:00
Popis

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje 13. ročník súťaže literárnej, výtvarnej a video tvorby. Školáci a školáčky si vyberú jednu z troch tém a vytvoria výtvarné dielo ľubovoľnou technikou, napíšu poviedku či báseň, nakreslia komiks alebo natočia na danú tému krátke video. Súťaž prebieha od 1.2. do 30. 4. 2024.

Témy: Bratislava v minulosti našej i dávnej - Boli časy, kedy Bratislavou premávali konské povozy, na námestiach sa usporadúvali jarmoky a mesto pod hradným bralom chránili kamenné hradby. Ešte hlbšie v minulosti bola Bratislava keltským oppidom. Viete si predstaviť aj ako mohla vyzerať predtým, než po Zemi začali chodiť prví ľudia? Ukážte nám vašu predstavu obdobia, ktoré vás najviac zaujalo!

Aké povolanie chýba v Bratislave? - Premýšľali ste už nad tým, aké rôzne povolania ľudia v Bratislave vykonávajú? Pracujú tu vodiči MHD, policajti, právničky, smetiari, knihovníčky, profesorky, lesníci, programátori a mnohí ďalší. Napadlo vás však niekedy, aké povolanie v Bratislave nemáme a určite by sme ho potrebovali? Predstavte nám ho!

Keby bola v Bratislave škola kúziel, bola by tu! - Bratislava ukrýva mnoho tajomných zákutí či podivuhodných domov. Čo keby ste jedného dňa šli okolo a zistili, že práve toto miesto je niečím zvláštne? Iné, než všetky ostatné. Prichádzajú sem zvláštni ľudia, mnohí si nesú metlu alebo im tróni na hlave špicatý klobúk. Práve ste odhalili, že je tu škola pre čarodejnice! Ako vyzerá toto miesto? Je to strašidelný dom s vežičkami alebo len diera v zemi nad ktorou sa vznáša zlovestné mačno? Nebojte sa pustiť uzdu fantázii!

Umelecké formy:

  • výtvarné dielo - maľba, kresba, koláž, plastika... (okrem fotografie)
  • literárne dielo - próza alebo poézia (maximálny rozsah - štyri A4)
  • komiks - kreslený alebo fotokomiks
  • video - na šírku (maximálny rozsah - 10 minút)

Pravidlá súťaže: Pre zaradenie do súťaže je potrebné k dielu vyplniť prihlášku a podpísaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov (ak sú súčasťou audiovizuálneho diela aj iné deti, je potrebné, aby ich zákonní zástupcovia vyjadrili súhlas s tým, že ich deti sú zachytené na videu)

Súťažné práce odovzdajte do 30. apríla 2024: – osobne na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1) – poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava – alebo elektronicky na adresu: miroslava.jorikova@mestskakniznica.sk

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať 29. mája 2024. Čas a miesto budú upresnené. O víťazných prácach rozhodne porota pre literárne, výtvarné a audiovizuálne diela. Ich autori a autorky budú ocenení.

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v rôznymi umeleckými formami, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.

Detaily
5. 3. 30. 4. 2024, 0:00
Bezplatný vstup

Ostatné podujatia

VŠETKY UDALOSTI
Obrázok podujatia
Pre deti

Bratislava, moje mesto - súťaž pre deti

5. 3. 30. 4. 2024, 0:00
Obrázok podujatia

APRÍL v knižnici

3. 30. 4. 2024, 0:00
Obrázok podujatia
VýstavaVýtvarné umenie

Pomimo X Analóg

4. 30. 4. 2024, 0:00
Galéria Artotéka
Obrázok podujatia
Pre deti
Prednáška

Ohrozenie a ochrana vodných biotopov

16. 4. 2024, 8:00 11:00
Pod knižnicou

Odoberajte novinky z knižnice