MestskáKnižnica
vBratislave
klariska_16_2 1180x400 (2).jpg
1/9

Popis

V budove na Klariskej 16 nájdete odbornú literatúru, služby pre zrakovo postihnutých ľudí, knihársku dielňu, stálu burzu kníh "Prečítané" a sídli tu aj riaditeľstvo knižnice.

Oddelenie odbornej literatúry

Pokrýva odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov s ťažiskom na spoločenské vedy (napr. filozofia, psychológia, ekonómia, jazykoveda, pedagogika, sociológia, sociálna práca, história). Nájdete tu aj regionálnu literatúru o Bratislave a iných mestách a krajinách sveta, vybrané regionálne periodiká mestských častí Bratislavy.

Vybrať si môžete z rôznej literatúry faktu, štatistických ročeniek, encyklopédií, slovníkov, máp, atlasov a turistických sprievodcov. V študovni sú k dispozícii denná tlač a rôzne odborné a populárno-náučné časopisy.

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Špecializuje sa na poskytovanie služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým ľuďom. Nájdete tu audioknihy, spoločenské hry aj rôzne pomôcky pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s čítaním klasických kníh. K dispozícii sú tiež zvukové časopisy, časopisy v Braillovom písme a vo zväčšenej čiernotlači pre slabozrakých.

Oddelenie poskytuje aj odborné publikácie, časopisy, bibliografie a tematickú kartotéku o problematike zrakovo znevýhodnených používateľov. Pravidelne na oddelení pripravujeme vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia pre zrakovo znevýhodnených ľudí, osvetové podujatia aj vzdelávacie exkurzie pre školy.

Prístup k službám oddelenia Využívať služby tohto oddelenia môžete bezplatne. Bezplatná registrácia je určená ľuďom s odôvodneným zdravotným znevýhodnením. Okrem nevidiacich a slabozrakých medzi nich patria napríklad aj ľudia po mozgovej príhode, s epilepsiou, poruchami učenia, dyslexiou či autizmom.

Pri registrácii je potrebné okrem občianskeho preukazu predložiť aj jeden z nasledujúcich dokumentov:

  • preukaz ŤZP, ŤZP/S,
  • členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,
  • odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).

Dôležité odkazy Výpožičný poriadok Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých Oddelenie knižnica prevádzkuje v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Prahe .

Knihárska dielňa

Profesionálne sa postará o väzbu diplomovky alebo opravu obľúbenej knihy. V knihárskej dielni si môžete nechať vytlačiť dokumenty a zviazať či opraviť tvrdú, tepelnú alebo hrebeňovú väzbu.

Pozrite si služby a cenník knihárskej dielne .

Prečítané - stála burza kníh

Príďte si vybrať z ponuky kníh za rôzne, avšak stále veľmi priaznivé ceny, ktoré hľadajú svoj druhý domov. Možno, že ho nájdu práve u vás. Vaším nákupom tiež pomôžete so získavaním ďalších dokumentov do fondu knižnice.

Prajete si darovať dokumenty knižnici?

Knižné dary pre Mestskú knižnicu v Bratislave je možné odovzdať na Oddelení hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej 1. Darované knihy sa buď stanú súčasťou nášho knižničného fondu, alebo doplnia našu stálu burzu kníh Prečítané. K darovaným knihám je potrebné priložiť Darovaciu zmluvu, ktorá zahŕňa zoznam darovaných kníh (dostupná na webe , či na vyžiadanie fyzicky priamo v knižnici).

Prosíme, aby ste darované knihy nevhadzovali do knižných boxov na Kapucínskej a Laurinskej, tie slúžia výlučne na vrátenie požičaných kníh. V prípade darovania väčšieho množstva kníh je možné pristaviť auto na Kapucínskej 1-3 na obmedzenú dobu potrebnú pre vyloženie nákladu a v čase, kedy je knižnica otvorená (pondelok - piatok 8:00 - 19:00). Na vyžiadanie vám v tomto prípade knižnica poskytne potrebné povolenie.

V prípade nezodpovedaných otázok k procesu darovania nás kontaktujte na e-mail ivana.pisklova@mestskakniznica.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 30 10 31 .

Kontakty a otváracie hodiny

Kde nás nájdete

Adresa

Klariská 16

Dostupnosť MHD

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova
Kontaktujte nás
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Prečítané - stála burza kníh

Odoberajte novinky z knižnice