MestskáKnižnica
vBratislave

PODPORUJEME SLOBODNÚ KULTÚRU A INKLUZÍVNE KULTÚRNE INŠTITÚCIE

podpora_2.png

V mene bratislavských mestských kultúrnych organizácií vyjadrujeme podporu organizáciám, inštitúciám a kultúrnym pracovníčkam a pracovníkom, ktoré*í sa stávajú terčom útokov, cenzúry a neodborných organizačných zásahov zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zastúpeného ministerkou Martinou Šimkovičovou.

Vyjadrujeme nesúhlas s diskriminačnou a nekoncepčnou politikou ministerstva a ministerky Šimkovičovej voči verejným kultúrnym inštitúciám, ich hodnotovému nastaveniu a vedeniu ako aj voči konkrétnym komunitám. Účelová diskriminácia, vedená na úrovni jazyka čelnej predstaviteľky ministerstva, sa odráža aj v plánovaných legislatívnych zmenách, ktoré sú vo viacerých prípadoch v priamom rozpore s dlhodobým úsilím odbornej obce o rozvoj odvetvia kultúry a inkluzívneho prostredia.

Archív mesta Bratislavy / (AMB) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko / Bratislava Cultural and Information Center (BKIS) Divadlo P. O. Hviezdoslava / The Pavol Országh Hviezdoslav Theatre (DPOH) Galéria mesta Bratislavy / Bratislava City Gallery (GMB) Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave / Municipal Institute for the Protection of Monuments in Bratislava (MÚOP) Múzeum mesta Bratislavy / Bratislava City Museum (MMB) Nadácia mesta Bratislava / Foundation of the city of Bratislava Zoologická záhrada v Bratislave

Odoberajte novinky z knižnice