MestskáKnižnica
vBratislave

Kde nás nájdete

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Laurinská 5

Spoje

električka č. 1, 4 zastávka Jesenského

Prístup je bezbariérový.

Zobraziť viac

Letná čitáreň U červeného raka

Michalská 26

Spoje

električka č. 1, 3 – zastávka Poštová električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup v súčasnosti nie je bezbariérový, do čitárne sa vstupuje schodiskom.

Zobraziť viac

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry

Klariská 16

Spoje

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup je bezbariérový.

Zobraziť viac

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Klariská 16

Spoje

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup je bezbariérový, vstup označuje aj zvukový maják.

Zobraziť viac

Knihárska dielňa

Klariská 16

Spoje

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup je bezbariérový.

Zobraziť viac

Úsek literatúry pre deti a mládež

Kapucínska 3

Spoje

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup je možný bezbariérovo len v prízemí.

Zobraziť viac

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

Kapucínska 1

Spoje

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup je možný bezbariérovo len v prízemí.

Zobraziť viac

Galéria Artotéka

Kapucínska 1

Spoje

električka č. 9 – zastávka Kapucínska, Poštová autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 – zastávka Zochova

Prístup v súčasnosti nie je bezbariérový, do galérie vedie schodisko.

Zobraziť viac

Odoberajte novinky z knižnice